نظام مالی فرانسه آسیب پذیر ارزیابی شد

صندوق بین المللی پول روز جمعه اعلام کرد نظام مالی فرانسه به طرف ثبات بیشتر در حرکت است اما به علت مواجه بودن بانک های بزرگ این کشور با برخی خطرات، همچنان آسیب پذیر است.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود موسوم به جبهه پولی بین المللی که در حاشیه گزارش سالانه صندوق، نتایج برنامه ارزیابی نظام مالی فرانسه را منتشر کرده است، خاطر نشان کرد « نظام مالی فرانسه ثابت کرد در برابر فشارهای شدید بازارها مقاوم است اما همچنان با موانعی نیز مواجه است ».
این گزارش همچنین افزود « ساختار نظام مالی فرانسه در اصل سودآوری بالایی دارد اما بحران، اندازه و پیچیدگی خطراتی را که بانک های فرانسه با آنها مواجه است و همچنین وابستگی آنها را به سرمایه گذاری های بزرگ آشکار کرد ».
صندوق بین المللی پول اعلام کرد « بانک های بزرگ فرانسه به تجدید ساختار خود که آنها به سوی منابع سرمایه گذاری با ثبات تر، کاهش حضور در بازراهای خارجی و افزایش سرمایه هدایت می کند، مبادرت کرده اند ».
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این گزارش تصریح کرد « با وجود این بانک های فرانسه در برابر اختلال های مداوم بازارهای مالی و کاهش سودآوری که می تواند تحقق اهداف آنها را برای بسیج سرمایه با تاخیر مواجه سازد، آسیب پذیر هستند ».

_____________

منبع: واحد مرکزی خبر

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a8-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b4%d8%af/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.