مقایسه آمریکا با روم باستان از منظر رابطه قدرت و ثروت

استاد دانشگاه هاروارد، در مقاله ای به بررسی شباهت های آمریکا ۲۰۱۲ با جمهوری روم که در سال ۴۵ پیش از میلاد مسیح سقوط کرد، از منظر رابطه قدرت و ثروت پرداخته است.

دیوید استروس، استاد دانشگاه هاروارد، در مقاله خود که در پایگاه خبری بیزنس اینسایدر منتشر شده است، می نویسد: کتاب “جمهوری از دست رفته” نوشته لورنس لزیگ، به خوبی تاثیر خورنده پول را بر جریانات سیاسی آمریکا نشان می دهد. لزینگ در کتاب خود به خوبی از دست رفتن حکومت مردم را در آمریکا نشان می دهد. یکی از دلائل اصلی این اتفاق  افزایش روزافزون رابطه سیاستمداران آمریکایی با افرادی است که هزینه های انتخاباتی این سیاستمداران را تامین می کنند.

استروس هشت شباهت مهم میان آمریکای کنونی و جمهوری در حال سقوط روم را تشریح کرده است.

۱- افزایش چشمگیر در هزینه های انتخاباتی با تامین هزینه ها از منابع مالی نامعلوم: بر اساس گزارش ها انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ آمریکا، سه میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. کل مقدار این پول از منابع خصوصی تامین شده است. استروس می نویسد اینگونه به نظر می رسد، و یا شاید واقعیت این باشد که رهبران آمریکای کنونی در خدمت برخی از گروه های ذینفع باشند. در سال های آخر جمهوری روم هزینه های انتخابات بسیار بالا رفته بود و گفته می شود قیصر روم برای تامین هزینه های انتخاباتی مجبور به قرض کردن مبلغ هنگفتی شد که در صورت پیروز نشدن در آن انتخابات قیصر را به ورشکستگی می کشاند.

۲- سیاست به عنوان راهی به سوی ثروت: در روم باستان یکی از راه های جمع آوری ثروت در دست داشتن پست های حکومتی بود. لزینگ در کتاب جمهوری از دست رفته می نویسد نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، سناتورها و کارکنان دستگاه های دولتی با استفاده از موقعیت های خود اقدام به سرمایه گذاری و جمع آوری ثروت می کنند. بر اساس لزینگ تمرکز سیاستمداران آمریکایی بر روی مردمی که آنها را به واشنگتن فرستاد اند نیست، بلکه تمرکز سیاستمداران واشنگتن نشین بر روی کسانی است که آنها را ثروتمند می کنند.

۳- جنگ های پی در پی: موضوع امنیت ملی به عنوان یک تهدید برای منحرف کردن اذهان عمومی از جنگ های خارجی کانون توجهات قرار می گیرد. همانند جمهوری روم، آمریکا در طول یک دوره یک صد ساله درگیر جنگ های خارجی بوده است. جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۷)، جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۴۱)، جنگ سرد (۱۹۹۱-۱۹۴۷)، جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰)، جنگ ویتنام (۱۹۷۵-۱۹۵۳)، جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، جنگ افغانستان (ادامه دارد-۲۰۰۱)، جنگ عراق (۲۰۱۱-۲۰۰۳) تعدادی از جنگ های است که آمریکا درگیر آنها بوده است.

۴- پول های قدرت های خارجی در جیب رهبران داخلی حکومت: جنگ های خارجی منجر به افزایش تاثیر قدرت های خارجی بر رهبران داخلی و حکومت می شود. این ادعا هم در مورد رهبران روم و هم در مورد رهبران آمریکا صدق می کند. گفته می شود یک تاجر خارجی ۱۰۰ میلیون دلار به بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰، کمک کرد. کلینتون با دادن امتیازاتی به این بیزنس من که بر خلاف منافع آمریکا بود مجبور به جبران لطف ۱۰۰ میلیون دلاری این بیزنس من به خود شد.

۵- کسب درآمدهای خارجی، عامل تعیین کننده سیاست های داخلی کشور: اشراف امپراتوری روم با به دست آوردن ثروت های هنگفت از طریق سرمایه گذاری های خارجی، به نحوی برای روم سیاست گزاری می کردند که جریان درآمد از منابع خارجی برای آنها آسان تر شود. استروس می نویسد فاکس نیوز بخشی از یک گروه رسانه ای بین المللی به نام نیوز کورپریشن است که سالانه بیش از سی میلیارد دلار درآمد دارد. آیا وطن پرستی کورکورانه ای که فاکس نیوز مروج آن است محصول منافع غیر آمریکایی نیوزکورپریشن نیست؟

۶- سقوط طبقه متوسط: در سال های نزدیک به سقوط امپراتوری روم، طبقه متوسط این جامعه به خاطر نیروی کار ارزان بردگان نابود شده بود. آمریکایی کنونی شاهد نابرابری درآمد فزاینده است طبقه متوسط که در حال در جا است، آمریکایی ها به خاطر برون سپاری تولید و فعالیت های اقتصادی در حال از دست دادن شغل های خود هستند و جمعیت بزرگی از آمریکایی ها بیکار هستند.

۷- کاستن از تاثیر رای مردم: یا چینش مجدد مناطق انتخاباتی مختلف جهت تغییر تاثیر رای در مناطق دلخواه و در نتیجه کاستن از تاثیر رای عموم مردم: امپراتوری روم در اواخر عمر خود از روش های مختلفی برای کاستن تاثیر رای عوام استفاده می کرد. جمهوری خواهان با اعمال چنین تغییری در سال ۲۰۱۲ در حالی که رای عمومی با آنها نبود موفق به کسب اکثریت در مجلس نمایندگان شدند.

۸- از دست رفتن روحیه مصالحه در حکومت: جمهوری روم نیز مانند آمریکای کنونی بر اساس اصل تفکیک قوا بر پا بود و قوه های مختلف بر کار یکدیگر نظارت می کردند. یکی از الزامات چنین حکومت هایی داشتن روحیه بالای مصالحه میان قوا و احزاب سیاسی است. در اواخر دوران جمهوری روم سیاست حکومت روم میان ثروتمندان و طبقه فقیر جامعه دچار قطبی شدگی شدید شده بود. در حالی که آمریکا زائیده مصالحه میان ۱۳ مستعمره نشین پادشاهی بریتانیا است و مصالحه عاملی تعیین کننده در شکل گیری امپراتوری آمریکا بوده است، در حال حاضر سیاستمداران آمریکا آنچنان اهل مصالحه به نظر نمی رسند. مسئله پرتگاه مالی یکی از جدیدترین مسائلی است که نشان دهنده از دست رفتن روحیه مصالحه در سیاست آمریکا است. ذکر این نکته به جاست که سیاستمداران آمریکایی در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به اندازه کل سال ها ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، از به تصویب رسیدن قوانین در آمریکا جلوگیری گیری کرده اند.

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.