مشکل اصلی اقتصاد آمریکا چیست؟

کارشناسان اقتصادی در میزگرد فاکس نیوز با رد تاثیر افزایش مالیات ها بر کاهش بدهی های دولتی در آمریکا تاکید کردند که باید به فکر اصلاح آن بود.
 پیتر شیف کارشناس مسائل اقتصادی در مرکز یورو پاسیفیک درباره حل مشکل کسری بودجه آمریکا با افزایش مالیات چهل درصدی برای همه شهروندان گفت حتی اگر این مالیات ها به صد در صد نیز افزایش یابند، باز مشکل بدهی های آمریکا و کسری بودجه آن کم نمی شود. با این حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می خواهیم این را به صورتی واقعی انجام دهیم یا با تورم زایی؛ از دیگر سو پرداخت بدهی ها به این شکل نیز شدنی نیست.
وی ادامه داد از دیگر سو، با نگاهی به بدهی هایی که دولت آمریکا دارد باید گفت حل و فصل این مشکل با صرف افزایش مالیات ها قابل حل شدن نیست. باید در کنار آن به فکر کاهش هزینه های دولتی نیز باشیم زیرا میزان هزینه هایی که در حال حاضر از سوی دولت صورت می گیرند، فشاری چشمگیر بر طبقه متوسط وارد می کند و خارج از توان اقتصادی آمریکاست.
وی ادامه داد شروع رشد اقتصادی برای آمریکا بدون متوقف کردن برخی برنامه ها مانند چاپ و انتشار بیش از اندازه پول یا متوقف کردن افزایش نرخ بهره بانکی شدنی نیست؛ به این ترتیب باید به فکر تشویق سرمایه گذاران در اقتصاد آمریکا باشیم.
لیپسون گفت البته دمکرات ها با وجود انتقادهایی که از آنان درباره بی میلی به کاستن هزینه های دولتی می شود، بسیاری از مزایا و هزینه ها را قطع کرده اند و کاهش هزینه ها و مزایای دولتی بیش از این امکان ندارد.
چارلز لیپسون استاد دانشگاه شیکاگو نیز گفت مشکل اساسی این است که دمکرات ها و رئیس جمهور اوباما علاقه ای زیاد برای هزینه کردن دارند و همین امر باعث شده است حضور دولت در اقتصاد این کشور از حضور سنتی بیست درصدی به بیست و پنج درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد در کنار این مساله، هیچ افزایش مالیاتی را نمی تواند بدهی های دولتی را جبران کند و در کنار آن، چنین اقدامی می تواند رشد اقتصادی کشور را نیز کند کند.
استاد دانشگاه شیکاگو ادامه داد از دیگر سو در حل و فصل مشکلات ناشی از عوامل بدهی زا در آمریکا باید گفت تغییرات ساختاری در این عناصر باید صورت گیرد و عواملی مانند افزایش سن بازنشستگی و مسائلی نظیر آن در نظر گرفته شود. با این حال نمی بینیم که هیچ دموکراتی، صحبت از چنین کاری صحبت کند.
اسپنسر پیتون دیگر کارشناس اقتصادی حاضر در این میزگرد نیز با رد تاثیر افزایش مالیات ها بر کاهش بدهی های دولتی در آمریکا گفت مشکل اساسی در این میان هزینه های دولتی هستند. اگر رشد ناخالص داخلی در آمریکا به جای یک یا یک و نیم درصد، سه یا چهار درصد باشد، می تواند شاهد درآمدهای بیشتر دولتی بود و به این ترتیب، بخشی از مشکل بدهی ها نیز با اقداماتی مانند افزایش سن بازنشستگی حل می شود. از این رو باید سیاست هایی که حامی رشد اقتصادی باشد باید دنبال کرد.
وی ادامه داد در حال حاضر قوانین دست و پا گیر زیادی وجود دارند و در کنار آن مالیات هایی مانند مالیات کربن و غیره، بسیار دست و پا گیر هستند که باید برداشته شوند.

__________________

منبع: واحد مرکزی خبر

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.