رشد حقیقی اقتصاد ایران طی دوره ۸۸-۱۳۷۹

بی شک در چارچوب تجزیه و تحلیلهای اقصاد کلان داده های مربوط به رشد حقیقی اقتصاد بصورت کلی (Real GDP Growth Rate) و در زیر بخشهای عمده اقتصادی یکی از مهمترین داده ها به حساب می آید. چرا که هر تجزیه و تحلیلی در چارچوب اقتصاد کلان اعم از برنامه ریزی، اتخاذ سیاستهای پولی و مالی، مدل سازی و تعیین چشم انداز آتی نیازمند اطلاعات سری زمانی نرخهای حقیقی رشد اقتصادی است.

رشد حقیقی اقتصاد یا به عبارت دقیقتر آن نرخ حقیقی رشد اقتصاد (Real Growth Rate) از محاسبه نرخ رشد مقادیر حقیقی حساب تولید (مقادیر حقیقی ارزش افزوده بخشهای عمده و زیر بخشهای آنها) حاصل می شود.

برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی بین سالهای ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ در سه روش مجزا توسط مدیریت این وب سایت محاسیه شده و از این طریق رشد حقیقی اقتصادی ایران به دقیقترین شکل ممکن در قالب نرخ حقیقی رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ حقیقی رشد رشته فعالیتهای عمده اقتصادی در همین بازه زمانی محاسبه شده و در دسترس کلیه محقیقین حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

جهت اطلاع بیشتر از ماهیت و جزئیات مو ضوع و دسترسی به داده های رشد حقیقی اقتصاد ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید.

رشد حقیقی اقتصاد ایران

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-88-1379/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.