داده های حسابهای ملی و منطقه ای به قیمت جاری و ثابت را از کجا دریافت کنیم؟

داده های حسابهای ملی و منطقه ای از طریق مجاری رسمی کشورها در دسترس عموم قرار می گیرند. عموما در هر کشوری دو مرجع رسمی جهت تولید و انشار حسابهای ملی و منطقه ای وجود دارند که عبارتند از:

۱- بانکهای مرکزی کشورها:

۲- مراکز رسمی و دولتی آمار و لطلاعات

در چارچوب اقتصاد ایران می توانید:

جهت دریافت حسابهای ملی به قیمتهای جاری و ثابت و همچنین حسابهای ملی بصورت فصلی به دو آدرس زیر مراجعه کنید.

حساب های ملی ایران- وب سایت بانک مرکزی

حسابهای ملی ایران- وب سایت مرکز آمار ایران

همچنین جهت دریافت حسابهای منطقه ای (استانی) در مقادیر جاری در بازه زمانی ۸۸-۱۳۷۹ به آدرس زیر مراچعه کنید.

حسابهای منطقه ای- وب سایت مرکز آمار ایران

شایان ذکر است که از طرف مجاری رسمی تا کنون  در خصوص مقادیر حسابهای منطقه ای به قیمت ثابت فعالیتی انجام نشده و  اطلاعاتی در دسترس نیست. برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران این اطلاعات در یک دوره ده ساله توسط مدیریت این وب سایت محاسبه شده و آماده بهره برداری است. در این خصوص می توانید با مدیر وب سایت تماس حاصل فرمایید.

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.