حساب تولید و ارزش افزوده استان کرمانشاه به قیمت ثابت

برای نخستین بار مقادیر حقیقی (به قیمت ثابت) حساب تولید استان کرمانشاه به تفکیک ستانده، مصارف واسطه و ارزش افزوده همراه با اطلاعات تولید ناخالص داخلی حقیقی (Real GDP) استان کرمانشاه برای دوره زمانی ۸۸-۱۳۷۹ در ۵ بخش اصلی اقتصادی، ۱۵ رشته فعالیت عمده اقتصادی و ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی بر حسب تقسیم بندی استاندارد ISIC ،توسط مدیریت این وب سایت در قالب ۴ مجلد کتاب  و در سه روش محاسباتی مجزا تهیه شده و آمده ارایه می باشد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرسهای زیر مراجعه نمایید.

جلد اول- کلیات

جلد دوم- نتایج محاسبات روش پاش

جلد سوم- نتایج محاسبات روش لاسپیرز

جلد چهارم- نتایج محاسبات روش وزن-زنجیره ای (Chain-Weighted)

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.