ارزش افزوده استانهای کشور به قیمت ثابت

برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران ارزش افزوده استانهای کشور به تفکیک مقادیر ستانده، مصارف واسطه، ارزش افزوده در ۷۲ رشته فعالیت و در دو روش مجزای پاش ولاسپیرز توسط مدیر این وب سایت محاسبه شده که جهت اطلاعات بیشتر می توانید به دو آدرس زیر مراجعه نمایید.

حساب تولید استانهای کشور به قیمت ثابت سال ۷۶- روش پاش

حساب تولید استانهای کشور به قیمت ثابت سال ۷۶- روش لاسپیرز

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.