تولید ناخالص داخلی استانهای کشور به قیمت ثابت

تولید ناخالص داخلی عبارت است از ارزش پولی کالاها وخدمات  نهایی تولیدی توسط افراد یک کشور یا یک منطقه جغرافیای در یک دوره معین زمانی.

به علت اینکه در روشهای عملیاتی-محاسباتی، جهت محاسبه تولید ناخالص داخلی از ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی (ارزش افزوده) استفاده می شود بنابر این بایستی جهت تجزیه و تحلیلهای اقتصادی و محاسبه شاخصهای اقتصادی نظیر نرخهای رشد به طریقی تاثیرافزایش سطح عمومی قیمتهای جاری (تورم) در رشد محصول ناخالص داخلی  خنثی شود.

در چارچوب اقتصاد ایران برای سالهای ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ بصورت رسمی  تولید ناخالص داخلی استانهای کشور ارایه شده است ، لیکن این ارقام اسمی بوده و مقادیر حقیقی آنها ارایه نشده اند. با توجه به گمراه کننده بودن ارقام اسمی حسابهای اقتصادی کوششی در جهت محاسبه تولید ناخالص داخلی استانهای کشور به قیمت ثابت توسط محمد علی فنی و همکاران صورت گرفته که نتایج آن آماده بهره برداری است. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

تولید ناخالص داخلی استانهای کشور به قیمت ثابت

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%82%db%8c/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.