تماس با من

________________________________

پست الکترونیک (۱):    ma.fanni@gmail.com
پست الکترونیک (۲):    ma.fanni@ymail.com

نشانی یاهو:  fanni110
نشانی اسکایپ:  ma.fanni
نشانی گوگل پلاس:  ma.fanni

ma_fanni@

________________________________

محمد علی فنی
خصوصی
تحصیل کرده اقتصاد، محقق، مدرس
برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی حسابهای ملی و منطقه ای ( استانی) همراه با حساب تولید استانهای کشور به قیمتهای ثابت ، نرخهای حقیقی رشد و بهره وری نیروی کار به تفکیک استانهای کشور در ده ساله اخیر (۸۸-۱۳۷۹) به سه روش مجزا توسط مدیریت این سایت محاسبه شده که نتایج آن در ۴ مجلد کتاب در دسترس است.
شیراز, فارس
۷۱۷۳۷-۵۷۵۸۸
ایران
ma.fanni@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86/