اروپای بحران زده با نگرانی چشم انتظار پرتگاه مالی

تحلیلگر سیاسی فرانسوی تصریح کرد بازارهای مالی جهان به پرتگاه مالی آمریکا چشم دوخته اند.
اروپای بحران زده کنونی به رشد اقتصادی آمریکا نیاز دارد چرا که آمریکا همواره قوه محرکه اقتصاد جهان بوده است. به همین علت پرتگاه مالیاتی آمریکا ، اروپا را نیز نگران کرده است.

شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی: امانوئل لوشیپر تحلیلگر اقتصادی این شبکه افزود در سال های دو هزار و شش و دو هزار و هفت پس از وقوع بحران وام مسکن در آمریکا، جرج بوش رئیس جمهور پیشین به منظور کاهش موج شوک ناشی از این بحران تصمیم به تخفیف های مالیاتی قابل توجهی برای خانوارهای آمریکایی گرفت تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.

باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات تصمیم گرفت هزینه های اجتماعی را افزایش دهد تا فشارهای بحران از شهروندان آمریکایی کاسته شود. مشکل این جا است که همه این تدابیر در سی و یکم دسامبر یعنی دوشنبه به اتمام می رسد. اهمیت مذاکرات در کنگره نیز بر سر همین مسئله است.اگر هیچ توافقی به دست نیاید، همه تدابیر متوقف می شود، هزینه های اجتماعی و تخفیفهای اجتماعی حذف می شود.

جمهوریخواهان خواهان حفظ تخفیفهای مالیاتی و صرفه جویی در هزینه های اجتماعی اند درحالی که دموکراتها خواهان هزینه های اجتماعی و افزایش مالیات هستند. به احتمال زیاد در آخرین لحظات ترکیبی از هر دو را به دست خواهند آورد. این مذاکرات ممکن است تا اول ژانویه نیز ادامه یابد.
اما در هر صورت اگر جمهوریخواهان و اوباما در کنگره به توافق نرسند، معادل ۵۶۰ میلیارد یورو به هزینه های مالیاتی آمریکایی ها افزوده خواهد شد و در نتیجه بلافاصله اقتصاد وارد دوره رکود می شود. اقتصاددانان تصور می کنند بر سر معادل دویست میلیارد یورو تلاش مالیاتی توافق حاصل خواهد شد.

_______________

منبع: واحد مرکزی خبر

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d9%be/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.