آیا افزایش سن بازنشستگی در اقتصادی که با معزل بیکاری روبروست معقول است؟

افزایش سن بازنشستگی برای مستمری گیران تامین اجتماعی
مصوبه‌ای که چشم اسفندیار اشتغالزایی می‌شود
یکی از مهم ترین مشکلات فعلی جامعه مساله بیکاری در همه استان های کشور است و به طور قطع افزایش سن بازنشستگی مانع حضور جدی نیروی کار جدید و جوان دربخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی خواهد شد و ابقای کارمندان مسن و عملا بازنشسته در ادارات موجب کاهش بازده و بهره وری در هر بخش می‌شود.
 در حالی که بیش از۷۰ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی با پرداخت سالها حق بیمه هم اکنون با حداقل مستمری -که به تازگی به پانصد هزار تومان رسیده است- امرار معاش می کنند و منتظر وعده های چندین و چند ساله مسئولان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری تا ۷۰۰ هزار تومان هستند و در حالی که قانون بازنشستگی پیش از موعد برای برخی مشاغل هنوز به صورت دست و پاشکسته پابرجاست درج خبری مبنی بر افزایش سن بازنشستگی باعث نگرانی طیف گسترده ای از این قشر شده است.

این نگرانی با اعلام مدیرکل فنی درآمد صندوق تامین اجتماعی در خصوص افزایش سن بازنشستگی در قالب “بازنگری در قانون تامین اجتماعی”، صورت گرفته است.

محمد حسین زدا در گفت‌وگو با ایسنا بازنگری در قانون تامین اجتماعی را یک “الزام” به منظور کاهش بدهی‌ها و جلوگیری از ورشکستگی این سازمان خوانده و اظهار کرده: بدین ترتیب تغییراتی با هدف تغییر در سن و سابقه برای بازنشستگی با توجه به افزایش طول عمر در ایران لحاظ می‌شود.

وی در حالی توجیه این مساله را برای جلوگیری از” ورشکستگی ” سازمان تامین اجتماعی عنوان می کند که گویی از تبعات منفی این طرح خبر ندارد.

از این تبعات می توان به تقابل این مبحث با سیاست اشتغالزایی دولت و جذب نیروی جوان در حوزه کار و تولید اشاره کرد، چرا که یکی از مهم ترین مشکلات فعلی جامعه مساله بیکاری در همه استان های کشور است و به طور قطع افزایش سن بازنشستگی مانع حضور جدی نیروی کار جدید و جوان دربخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی خواهد شد و ابقای کارمندان مسن و عملا بازنشسته در ادارات موجب کاهش بازده و بهره وری در هر بخش می‌شود.

البته لازم به ذکر است که  نهایی شدن این مصوبه، نیاز به تایید اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دارد، مساله ای که با توجه به اهتمام اکثر نمایندگان به مساله اشتعال و نیز نظارت بر درآمدهای تامین اجتماعی از سوی ایشان، به احتمال نهایی شدن آن با مخالفت بهارستان نشین ها مواجه خواهد شد.

__________________________

منبع: افکار نیوز

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.