آخرین قیمت خودروها در بازار تهران

در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۱ آخرین قیمت خودروها در بازار تهران به قرار زیر است.

قیمت خودرو‌های داخلی

_____________
منبع: دنیای اقتصاد

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.